فيلترها

مرتب سازی
رایگان

جزوه و کتاب

بانک سوالات

بانک سوالات آزمایشی آزمون PfMP
65نفر
5 5 65 Product
15,000,000 ریال
بانک سوالات آزمایشی آزمون PMP
99نفر
5 5 99 Product
15,000,000 ریال
کتاب استاندارد PMBOK (ویرایش ششم)
92نفر
5 5 92 Product
4,000,000 ریال
کتاب آموزشی Head first PMP
165نفر
4.66666 5 165 Product
رایگان
کتاب آموزشی PMP in Depth
139نفر
5 5 139 Product
رایگان
کتاب آمادگی آزمون PMP
77نفر
5 5 77 Product
رایگان
کتاب آمادگی آزمون PgMP
2نفر
5 5 2 Product
رایگان
کتاب آمادگی آزمون PBA
2نفر
5 5 2 Product
رایگان
نتایج 1 تا 21 از کل 45 نتیجه